32_20240103_092050.jpg
261_20231101_082425.png

Pozvánka na ČS

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI ŘÁDNÝCH ČLENŮ 1.FC VIKTORIE PŘEROV

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI ŘÁDNÝCH ČLENŮ

1.FC VIKTORIE PŘEROV

Místo a čas: čtvrtek 30.11.2023 v 18.00 v restauraci Sportbar 5, Jiráskova 994/9, Přerov

Program:

1. Zahájení ČS.

2. Volba mandátové komise.

3. Schválení programu ČS.

4. Schválení nových členů.

5. Zpráva o sportovní činnosti.

6. Zpráva o stavu hospodaření a výhled na rok 2021.

7. Zpráva o chodu klubu a jeho plánech.

7. Návrhy na nové členy výkonného výboru.

8. Návrhy na nové členy revizní komise.

9. Volba nového výkonného výboru.

10. Volba nové revizní komise.

11. Diskuze.

12. Usnesení ČS.

13. Závěr ČS.

v Přerově 30.10.2023 Břetislav Holouš

předseda 1.FC Viktorie Přerov