Členské příspěvky

Členský příspěvek je finanční poplatek povinně hrazený pololetně členem 1. FC Viktorie Přerov a slouží jako jeden ze zdrojů vytváření finančního fondu fotbalového klubu.

Platební údaje k provedení úhrady příspěvků najdou členové po přihlášení do členské sekce.

TERMÍNY SPLATNOSTI ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ pro všechny sezóny:


I. pololetí - 31. října 2022

II. pololetí - 28. února 2023


PLATBY ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ:

  1. BEZHOTOVOSTNĚ – PLATBA GENEROVÁNA V ČLENSKÉ SEKCI 1. FC Viktorie Přerov
    Platby, prosím, provádějte ve prospěch účtu 135892536/0300, variabilní symbol platby Vám systém automaticky vygeneruje, stejně tak si můžete stáhnout podklad, či potvrzení k platbě v PDF souboru. Jméno hráče můžete pro další kontrolu uvést do zprávy pro příjemce.
  2. HOTOVĚ
    Pouze po domluvě s výborem 1. FCV Přerov.

Výkonný výbor 1. FC Viktorie Přerov stanovil výši členských příspěvků na sezónu 2022/2023 takto:

KategorieI. pololetíII. pololetí
Benjamínci1000,- kč1000,- kč
U71500,- kč1500,- kč
Přípravky
U8, U9, U10, U11
2500,- kč2500,- kč

Žáci, dorost

U12, U13, U14, U15, U17, U19

3000,-kč3000,-kč

Výjimky:

Pro děti klubových trenérů a pro mladšího sourozence, jehož starší sourozenec platí plnou částku, je pololetní příspěvek snížen na polovinu. 

Klubový příspěvek může být v odůvodněných případech prominut či snížen. Prominutí musí schválit vedení 1. FC Viktorie Přerov.