Kodex klubu

Hráčské desatero

 1. Hraji fair play.
 2. Sdílím cíle klubu a svým chováním reprezentuji a podporuji svůj klub.
 3. Sleduji klubový web a členskou sekci.
 4. Respektuji trenéry, spoluhráče, rozhodčí i soupeře.
 5. Dodržuji zásady slušného a společenského chování.
 6. Omlouvám svou nepřítomnost na tréninku i zápasech, vždy s dostatečným předstihem.
 7. Dodržuji správnou životosprávu, zejména před zápasem a tréninkem.
 8. Platím včas na klubový účet.
 9. Na klubové akce nosím výhradně týmové oblečení.
 10. Dodržuji správnou regeneraci, hlavně po tréninku a zápase.

Zásady pro rodiče, rodinné příslušníky hráčů a fanoušky

 1. Vy všichni i my trenéři jsme partneři a společně vychováváme děti a dospívající bez vzájemné spolupráce dokážeme méně
 2. Podporujte a chvalte své děti, děti to od vás očekávají.
 3. Nevyjadřujte se negativně ke hře a nekřičte na děti, co ve které situaci dělat.
 4. Rady při hře a o hře nechte na trenérovi, aby neměli hráči v hlavě zmatek.
 5. Při utkáních zůstávejte v prostoru vyhrazeném pro diváky.
 6. Prosíme, dbejte na správnou životosprávu a regeneraci dětí – co a jak často jedí, jestli dostatečně pijí, zda mají dostatek kvalitního spánku.
 7. Omlouvejte své děti z tréninků a zápasů včas, neúčast zdůvodněte.
 8. Sledujte klubovou sekci a web.
 9. Platby příspěvků a jiné platby provádějte včas.
 10. Nevyjadřujte se negativně o týmu na veřejnosti a sociálních sítích, Vaše výhrady a konstruktivní kritiku směřujte k trenérům / vedení klubu.


Zásady pro trenéry a vedoucí družstev

 1. Trenér musí podat na tréninku i při zápase 100% výkon, stejně jako jeho svěřenci.
 2. Trenér chodí na klubové akce zásadně v klubovém oblečení, včas a připraven.
 3. Neustále se zdokonaluje v trenérské činnosti a koučinku, zúčastňuje se školení, konzultuje svou činnost se zkušenějšími trenéry.
 4. Pravidelně sleduje a pracuje v klubové sekci – má připravený měsíční a týdenní plán.
 5. Dohlíží na dodržování klubové koncepce, etického kodexu a stanov oddílu.
 6. Respektuje rozhodnutí klubového vedení – zúčastňuje se trenérských schůzek.
 7. Trenér přistupuje ke všem svěřeným hráčům individuálně a spravedlivě.
 8. Pracuje koncepčně na zlepšení výkonnosti svých svěřenců v rámci trenérské koncepce a plánů.
 9. Komunikuje s rodiči ohledně vývoje hráče, nominací na zápasy a docházky na tréninky.