34_20240701_204502.jpg
36_20240701_204751.jpg
455_20240617_144555.jpg

Den sportu města Přerova

Páteční den sportu

V pátek 14. června se na náměstí Přerovského povstání konal Den sportu města Přerova, pestrá akce plná sportovních aktivit a ukázek pro všechny věkové kategorie. Nechyběly ani prezentace místních sportovních klubů a mezi nimi i fotbalový klub 1. FC Viktorie Přerov.

Klub se prezentoval aktivním programem a informačním panelem, který zavedl návštěvníky do historie klubu, seznámil je s jeho ambiciózními plány do budoucna a nabídl i možnost aktivně se zapojit do sportovního dění. Děti si mohly vyzkoušet slalom na tréninkových panácích, procvičit si atletický žebřík a zlepšit koordinaci na balančních bossech. Nechyběla ani možnost zahrát si fotbal na hřišti s mantinely, kde si malí fotbalisté mohli otestovat své herní dovednosti a strategické myšlení.

Vrcholem zábavy pro mnohé děti byla přesná střelba na bránu. Nechybělo ani napínavé srovnání dovedností, když si pan primátor s nejmladším členem klubu ročníku 2020 vyzkoušeli své střelecké umění. Mladý fotbalista předvedl svůj talent a ukázal, že i malí fotbalisté můžou dosáhnout velkých věcí, pokud se jim věnuje dostatek péče a podpory.

Nechyběla informace o partnerství mezi základní školou Za mlýnem a fotbalovým klubem. Prezentovaný koncept se zaměřuje na komplexní rozvoj mládeže a propojuje výuku ve škole s pravidelným sportovním tréninkem. Děti ze školy Za mlýnem tak mají ideální příležitost rozvíjet nejen své fotbalové dovednosti, ale i smysl pro disciplínu, spolupráci a zdravý životní styl.

Prezentaci navštívila celá řada bývalých a stále aktivních hráčů a příznivců klubu, kteří s nadšením sdíleli své zážitky.

Atmosféru dotvářeli i mladí fotbalisté z kategorie U9 – Daniel Vácha, Filip Jiříček, Jakub Skácel a Andreas Vrba, kteří si za vzornou reprezentaci klubu a přátelský přístup ke všem dětem vysloužili zaslouženou pochvalu.

Prezentace 1. FC Viktorie Přerov na Dnu sportu města Přerova sklidila úspěch. Klubu se podařilo oslovit širokou veřejnost, vzbudit zájem o přerovský fotbal a motivovat mladé lidi k aktivnímu trávení volného času.

1. FC Viktorie Přerov tak potvrdil, že je důležitou součástí přerovské sportovní scény a aktivně se snaží o propagaci sportu a zapojení mládeže do sportovních aktivit. Klub se těší na další setkání s fanoušky a zájemci o fotbal na nadcházejících utkáních a akcích. 

Ivo Mokruš

Závěrem velké poděkování městu Přerov za uspořádání Dne sportu, kde jsme se měli možnost zviditelnit a kategorii U9 i benjamínkům společně s Ivo Mokrušem za skvělou prezentaci našeho klubu. Nesmíme zapomenout ani na ty, kteří pomohli se zabezpečením a organizací celé akce, což jsou Ondra Vrba, Jakub Hrabal a ZŠ Za Mlýnem včele s panem ředitelem. 

Richard Vencel

Odkaz na video https://youtu.be/4b0nKqw-180